0 VND

Product Information

QUY CÁCH:

* Kích thước: Đường kính xòe quạt: 38 cm. Gấp lại (từ đầu đến đuôi) : 19 cm

* Nan tre được xử lý kỹ, thẩm mỹ, cao cấp. 

* In trên vải, không phai không nhòe. File thiết kế sao in ra như vậy.

NHẬN THIẾT KẾ, IN ẤN TRÊN QUẠT THEO YÊU CẦU.