Quạt Ánh Kim

75.000 VND

* Giá: 75.000 đ (gồm quạt và hộp đựng) với số lượng 50 cái.

* Nan tre thường, màu tự nhiên

* Giấy Ánh Kim

Thông tin sản phẩm