Quạt Giấy In Logo

0 VND

* Nan tre thường, màu tự nhiên

* Giấy Fo hoặc giấy Couche

* In 01 mặt hoặc 02 mặt 

Thông tin sản phẩm