Quạt In Đơn Giản

0 VND

* Nan tre thường, màu tự nhiên

* In lụa 01 màu, nền vải nhiều màu 

Thông tin sản phẩm