Quạt Múa Nan Tre

45.000 VND

* Giá: 45.000 đ (gồm quạt và hộp đựng) với số lượng 50 cái

* Nan tre thường, màu tự nhiên

* Vải nhiều màu 

Thông tin sản phẩm