Doanh nghiệp, Công Ty, Sản Phẩm, Dịch Vụ,... muốn tồn tại và phát triển cần nhiều yếu tố. Trong đó, chất lượng sản phẩm vấn đề mấu chốt. Và then chốt để đưa sản phẩm đến gần với người tiêu dùng thì đó là việc của Pr, Marketing,...